Diensten

Een selectie van onze diensten.

Applicaties

De applicatie is pas compleet als zowel de front-end tot en met back-end goed op elkaar zijn afgestemd en ontworpen.

Front-end ontwikkeling

De nieuwste browsertechnologie in uw website?

Artificial intelligence

Gebruik slimme algoritmes en machine learning!

Architectuur

Hierbij kunt u concreet denken aan software-ontwerp, analyse, modellering, ontwikkeling van referentie architectuur, ontwikkeling van PoC's.

Virtualizatie

Virtualisatie van uw infrastructuur in datacenters met hoge beschikbaarheid en back-up voorzieningen.

Data

Expertise in data engineering, data analytics en big data management en API management.

We staan voor u klaar!

Wat voor een oplossing u ook zoekt, we maken een succes van uw IT project.

Technologieën

Tools

 • Java 6,7,8,12,14
 • Kotlin
 • Scala 3
 • Spring (Spring Security, Spring Cloud, Spring Beans)
 • Apache Spark
 • ElasticSearch
 •  AWS (EMR, S3, ELB, EC2, SQS, Lambda, DynamoDB, Cloudfront, API Gateway, ElastiCache)
 • Azure API Management
 • Kafka
 • git
 • Docker
 • CDI
 • Jenkins
 • GitLab
 • Bamboo
 • Ansible
 • Maven
 • Ant
 • Kibana
 • Prometheus
 •  Graphana

Protocollen

Patterns

 • Webservices
 • SOAP, OpenAPI, REST
 • SSL
 • SAML, OpenID, OAuth
 • OSGI
 • JAX
 • GoF
 • DRY
 • KISS
 • YAGNI
 • Declarative programming
 • Functional programming
 •  Event driven 
 • Microservices
 • Dependency injection

Data

Front-end

 • Hadoop 3 (HDFS)
 • Apache Spark
 • ElasticSearch 7+
 • Cassandra
 • Delta Tables
 • Relational databases (PostGres, MariaDB, SQL Server, DB2, WepSphere)
 • Neo4J
 • MongoDB
 • GraphDB
 • Javascript
 •  HTML
 • AngularJS, Angular 2+
 • Typescript
 • npm
 • Wicket
 • Tapestry
 • Swing
 • GWT